Skip to main content

Zbiory

Biblioteka Prowincji jest biblioteką centralną zakonnej prowincji Bernardynów o charakterze historycznym. Biblioteka posiada zbiór rękopisów ok. 2700 jednostek rękopiśmiennych, część z nich (532) spisanych w formie maszynopisu służy do użytku wewnętrznego. Rękopisy liturgiczne, 104 kodeksy, zostały opracowane szczegółowo a opisy wydano w formie katalogu drukowanego.

W zbiorach znajduje się 687 inkunabułów w 709 woluminach. Prawie wszystkie notowane są przez Centralny Katalog Inkunabułów Bibliotek Polskich.

Dużą część zbiorów stanowią stare druki (wydania od 1501 do 1800 włącznie) blisko 18000 woluminów, są to dzieła z zakresu szeroko pojętej teologii, prawa kanonicznego i kaznodziejstwa. Znajdziemy tam również dzieła z dziedziny medycyny, geografii, botaniki, sztuki, literatury, historii, filozofii. Znaczna część księgozbioru posiada katalog kartkowy o układzie chronologiczno-alfabetycznym.

Najnowszą częścią biblioteki stanowi dział bernardyniana blisko 1700 woluminów i franciscana blisko 3800 woluminów. Sekcje posiadają katalog kartkowy a część zbioru można konsultować przez katalog elektroniczny FIDES.

Dział ogólny to książki najnowsza z dziedziny teologii, filozofii, historii, literatury i sztuki około 17000 woluminów. Najmniejszą grupą księgozbioru współczesnego to beletrystyka blisko 1400 woluminów. W czytelni znajdują się wydawnictwa informacyjne około 2100 woluminów.

inkunabuły